Realització motlles


Realitzem motlles prototip, per a la fabricació de petites sèries. En silicona, resina, pasta Marter, etc.

 També realitzem tot tipus de motlles en duralumini i resines, satisfent la necessitat del client i la quantitat de peces que necessita realitzar.

 D'aquesta manera abaratim molt els costos de producció.