CALIBRES, GALGUES I ÚTILS DE CONTROL


Calibres de verificació per tot tipus de cilindres y materials.

                                                            Realitzem calibres de verificació mitjançant CAD/CAM/CAE.

 

Calibres de verificació de pasos de rodes per a coches.

 

Les galgues que són calibres fixos no sempre indiquen el seu mesurament i poden ser meres rèpliques de la peça model, la qual cosa les abarateix. Algunes serveixen només per establir un patró, amb el qual es compara la peça per establir la seva validesa; estan formades per un mànec de subjecció i dos elements de mesura, valor màxim i valor mínim.